DE BEUK ERIN !

 

Beuken zijn zeer waardevolle haagplanten die in de winter hun gedroogd blad houden tot het nieuwe blad in het voorjaar ontluikt. Er zijn groene (Fagus sylvatica) en rode beuken (F.s. ‘Purpurea’). Door ze regelmatig te snoeien kunnen wij deze planten in haagvorm houden. In vrijstand worden dit immers prachtige bomen die een paar honderd jaar oud kunnen worden.  In bosverband vormen beuken als het ware levende kathedralen met weinig ondergroei. Een bekend voorbeeld hiervan is het Zoniënwoud in Brussel. Er bestaat veel verwarring tussen beuk en haagbeuk (Carpinus betulus). Deze laatste heeft een gezaagde bladrand en tussen de nerven is het blad gewelfd. Haagbeuken zijn bekend omwille van het goede brandhout dat ze leveren. Het zijn minder grote bomen met een onregelmatig gevormde stam. Haagbeuken zijn echter meer geschikt voor aanplanting in de kuststreek dan beuk; wind wordt beter verdragen en ook deze soort behoudt min of meer zijn blad gedurende de winter (zolang het niet te hard gaat waaien…).

Als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen hier in de Westhoek ook nog kunnen genieten van een mooie majestatische beuk dan wordt het hoogtijd dat we er hier en daar ééntje gaan planten, want je weet wel… : boompje groot, plantertje dood !

Peter

 

Geef een reactie