Najaarskleuren

Fothergilla monticola is wel zeer gul met herfstkleur

Ook de kakiboom (Diospyros kaki) pronkt met haar vruchten

Ook in dit seizoen toont de natuur zich van haar mooiste kant. Herfsttinten van rood over warmoranje tot geel manifesteren zich niet alleen in bladeren maar ook in bessen. Sierappeltjes zijn heel populair en worden toegepast in kransen en mandjes om de huiskamer op te kleuren. Zo een sierappeltje in de tuin is echt wel een juweeltje, op dit moment. Je hebt ze in struik, halfstam of hoogstam. Echte appeltjes zijn ook wel de moeite om zien : het ras Gloster bijvoorbeeld geeft een overvloedige oogst van lange rode appels met een groene onderzijde. Wie reeds nootjes gaan rapen is in een bos, zal wel merken dat er veel eikels en beukenootjes te vinden zijn dit jaar. Veeleer dan een voorbode van een strenge winter is dit het gevolg van de groeiomstandigheden vanaf de bloei na een zeer geslaagde bestuiving ; dit wil zeggen het neerkomen van stuifmeel uit de hangende mannelijke katjes op de stamper van de vrouwelijke bloempjes, die dan later de vruchten voortbrengen. Eiken en beuken kunnen echter, evenmin als Frank Deboosere, voorspellen wat komen zal.

Sapium japonicum , de japanse talkboom, ook wel aantrekkelijk in de herfst

Het –al dan niet gedwongen- samenspel tussen verschillende organismen in de tuin komt ook nu duidelijk naar voor : Planten hebben vogels nodig, niet alleen om hun rood gekleurde bessen te verorberen en de zaden die erin vervat zitten te verspreiden, maar ook om zich tegoed te doen aan de vele plagen waarmee ze soms verveeld zitten : larven en rupsen, luizen en kevers zorgen er ook dit jaar weer voor dat sommige planten niet om aan te zien zijn.

Plantenwortels hebben bodemleven nodig, goedaardige bacteriën en schimmels die de in de bodem aanwezige voedingsstoffen opneembaar maken en de plant helpen zich te  verweren tegen de kwaadaardige verwelkingsziekten en dies meer. Vandaar dat wij bij elke tuinplant Vivimus aanbevelen. Dit bodemverbeterend middel bevat, naast turf en naaldhoutschors-compost, de zo noodzakelijke levende nuttige bacteriën en bodemorganismen om het aanslaan, de hergroei en de ontwikkeling van tuinplanten te verzekeren. Zo breng je letterlijk weer leven in de grond !

Peter

Geef een reactie