Late lente

bedrijfpubDoor de extreme weersomstandigheden is de natuur twee tot drie weken later dan normaal. Alles komt letterlijk pas uit de frigo. Door de noordenwind zijn planten in bakken veel rapper uitgedroogd, water geven zal hier nodig zijn.

We mogen tevens het gazon bemesten. Voor een stevig mals groen gazon met een goed uitstoelend gras dat mos geen kans geeft, is een regelmatige mestgifte niet overbodig : alles wat je aan planten geeft krijg je terug, en zeker na het maaien en verwijderen van het gemaaide gras is het nodig de voorraad mineralen wat aan te vullen. Met gazonmeststoffen is het niet de bedoeling het gras sneller te laten groeien, maar een stevig en veerkrachtig grasveld te bekomen.

We hebben van DCM enkele kwaliteitsvolle gazonmeststoffen in voorraad : Vooreerst is er Microgazon, dat naast mest eveneens micro-organismen bevat die de viltlaag in het gras afbreken zodat zich geen mossen erop kunnen vestigen. Een bemesting met Microgazon maakt als het ware verticuteren overbodig. Antimos meststof werkt direct tegen de reeds gevestigde mossen in het gras. Triogazon heeft naast een antimoswerking eveneens een onkruidbestrijdend effect. Gewone gazonmest volstaat om een goed gazon in vorm te houden. Strooien maar !

Peter

Geef een reactie