T’ IS ‘T MOMENT !!

De Moerbei: de schaduwboom voor iedere tuin

De blaadjes beginnen van de bomen aan te vallen, en die gaan in winterrust. Bepaalde bomen zoals moerbeien, elzen en de sierpeer Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ houden zeer lang hun blad in het najaar. De sapstroom valt stil, en de planten mogen vanaf nu ook met naakte wortel verplant worden. Hoewel de dagen korter worden en de meesten onder ons nu liever in huis dan in de tuin vertoeven, is het najaar toch wel het ideale moment om een boompje te planten, of rozen te planten, of gewoon te verplanten. Er kunnen nu ook bladverliezende heesters en bomen worden gesnoeid. Snoeien doet immers de plant bossiger worden en heeft tevens een sterke invloed op de bloei. Ook haagplanten zoals liguster, meidoorn, veldesdoorn, haagbeuk en beuk kunnen nu worden aangeplant met naakt wortelgestel. Het is wel van belang de bodem te verbeteren met turf en compost of Vivimus, daar waar de plant uiteindelijk terechtkomt.

Bij het verplanten met naakte wortel dient extra aandacht gegeven te worden aan de wortels : deze mogen in géén geval uitdrogen ! Op de kwekerij worden de planten daarom vlak na het rooien ingekuild; tijdens het transport dient uitdroging te worden voorkomen door afdekken met plastiek. Het is nefast om de fijne haarworteltjes te lang bloot te stellen aan de wind en de zon ! Mits toepassing van de nodige zorgen kunnen we aldus in het najaar de basis leggen voor het ‘nieuwe’ ontluiken van onze tuin in het voorjaar van 2015 !

Als het weer nu nog een beetje meezit… .

Peter

1 reactie

Geef een reactie