T’ IS ‘T  MOMENT !!

Digital StillCamera

Morus alba ‘Macrophylla’ laat in december, wanneer alle andere bomen reeds kaal zijn…

2015-07-17 07.35.34

Quercus ilex of steeneik in volle glorie

De blaadjes zijn van de bomen aan het vallen, of bijna toch. Bepaalde bomen zoals moerbeien, elzen en de sierpeer Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ houden immers zeer lang hun blad in het najaar. En de groenblijvende steeneik verliest zijn bladeren zelfs niet. Wat er ook van zij, de planten verkeren in rust, en mogen vanaf nu ook met naakte wortel verplant worden. Hoewel de dagen korter worden en de meesten onder ons nu liever in huis dan in de tuin vertoeven, is het najaar toch wel het ideale moment om een boompje te planten, of rozen te planten, of gewoon heesters te verplanten.

2015-09-27 15.45.00

Ook voor fruitbomen is het nu planttijd !

Daar de sapstroom sterk is verminderd kunnen nu ook veel heesters en bomen worden gesnoeid. Snoeien doet immers de plant bossiger worden en heeft tevens een sterke invloed op de bloei. Ook haagplanten zoals liguster, haagbeuk en beuk kunnen nu worden aangeplant met naakt wortelgestel. Het is wel van belang de bodem te verbeteren met Vivimus daar waar de plant uiteindelijk terechtkomt. Zo breng  je ‘leven’ in de grond : naast organische stoffen en mineralen worden er op deze manier miljoenen nuttige bacteriën en schimmels in de plantput aangebracht, alwaar ze hun nuttig werk kunnen verder zetten. Bij het verplanten met naakte wortel dient extra aandacht gegeven te worden aan de wortels : deze mogen in géén geval uitdrogen ! Op de kwekerij worden de planten daarom vlak na het rooien ingekuild; tijdens het transport dient uitdroging te worden voorkomen door afdekken met plastiek. Het is nefast om de fijne haarworteltjes te lang bloot te stellen aan de wind en de zon ! Door in het najaar te planten win je letterlijk één jaar, de fijne haarwortels beginnen zich dadelijk na de aanplant te ontwikkelen en gaan reeds op zoek naar water, mineralen en steun. Vocht is geen probleem gedurende de winter, en bij het ontluiken van het blad in de lente zijn de nieuwe wortels reeds voldoende ontwikkeld om de hergroei te garanderen. Mits toepassing van de nodige zorgen kunnen we aldus in het najaar de basis leggen voor het ‘nieuwe’ ontluiken van onze tuin in het voorjaar van 2016 ! Als het weer nu nog een beetje meezit… .Peter

Geef een reactie