Plant nu de lente

De blaadjes zijn van de bomen aan ’t vallen, of bijna toch. Bepaalde bomen zoals moerbeien en de sierpeer Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ houden immers zeer lang hun blad in het najaar. En de groenblijvende steeneik verliest zijn bladeren zelfs niet. Wat er ook van zij, de planten verkeren in rust, en mogen vanaf nu ook met naakte wortel verplant worden.BannerPlantnudelente_LR

Nu de dagen veel korter zijn, gaan de planten in rust. Het najaar is wel het ideale moment om een boompje te planten, of rozen te planten, of heesters te verplanten. In Frankrijk heet dit : à la Sainte-Cathérine tout bois prend racine… . De sapstroom is sterk verminderd zodat nu ook veel heesters en bomen kunnen worden gesnoeid. Snoeien doet immers de plant bossiger worden en heeft tevens een sterke invloed op de bloei. Ook haagplanten zoals liguster, meidoorn, haagbeuk en beuk kunnen nu worden aangeplant met naakt wortelgestel. Het is wel van belang de bodem te verbeteren met Vivimus. Hiermee breng  je ‘leven’ in de grond : naast organische stoffen en mineralen worden er op deze manier miljoenen nuttige bacteriën en schimmels in de plantput aangebracht, alwaar ze de plant zullen helpen om mineralen op te nemen en parasiterende schimmels te verjagen. Bij het verplanten met naakte wortel dient extra aandacht gegeven te worden aan de wortels : deze mogen in géén geval uitdrogen ! Op de kwekerij worden de planten daarom vlak na het rooien ingekuild; tijdens het transport dient uitdroging te worden voorkomen door afdekken met plastiek. Het is nefast om de fijne haarworteltjes te lang bloot te stellen aan de wind en de zon ! Mits toepassing van de nodige zorgen kunnen we aldus in het najaar de basis leggen voor het ‘nieuwe’ ontluiken van onze tuin in het voorjaar van 2014 ! Als het weer nu nog een beetje meezit… .

Peter

 

Geef een reactie