Helm

ammarmiccroscoop

Doorsnede van helmgras (Ammophila arenaria) onder microscoop

Omstreeks deze periode is helmgras beschikbaar in naakte wortel. Het sierlijke, buigzame gras is de zandfixeerder bij uitstek. De bouw van de plant is bijzonder : bij helmgras zitten de huidmondjes langs de binnenzijde van het blad, dat in de meestal winderige omstandigheden van de kust opgerold is tot een gepunt pijpje. Aan de gladde en taaie buitenzijde van het gras ontbreken de huidmondjes. Op die manier voorkomt de plant vochtverlies.

De plant wordt vaak ondergestoven door het zand, maar de plant is precies daarom voorzien van krachtige wortels die snel weer naar de oppervlakte groeien om aldaar een nieuwe plant te genereren.

ZCnov1304

De zee pikt af en toe een beetje van de duinen mee, waardoor het uitgebreide wortelsysteem van helm zichtbaar wordt. Hier zal weer veel helm vandoen zijn !

Helm heeft in feite overstuiving door zand nodig om op langere termijn te overleven en zich te verjongen. Er wordt in de bruine bloeipluimen weliswaar zaad geproduceerd, maar het is vooral door de uitstoeling van de wortels dat de plant terrein verovert.  Bij nieuw te beplanten zandterreinen worden wissen gewoon in het zand gestoken, nadat met een stok of steel een putje werd gemaakt. Er worden zo een 5 tot 6 wissen gepoot per vierkante meter. Dit gebeurt bij voorkeur in de herfst en winter en het vroege voorjaar, wanneer de planten in rust zijn. Een wis bestaat uit 5 à 6 stengels met 2 knoppen per stengel.

Op de kwekerij worden de wissen in afwachting van definitieve planting ingekuild. Dit gebeurt in rijen 30 cm uiteen en uiteraard in zand. D:DCIM101DICAMDSCI0033.JPGOp die manier blijft de plant in goede conditie en doordat de lucht rondom kan circuleren, wordt schimmelvorming of rotting voorkomen.

Helmgras wordt ook gebruikt voor het vullen van bakken of potten : met zijn sierlijk gebogen strokleurige stengels contrasteert de plant fijn tegen een donkere achtergrond.

Zoals bij alle grassen het geval is, zitten de groeiweefsels onderaan zodat de plant mag ingesnoeid worden teneinde de verdamping te reduceren en het hergroeien te bevorderen. Toevoegen van bodemverbetering is niet nodig, in puur zand heeft helm het naar zijn zin.  Arenaria betekent letterlijk ‘het zand bewonend’. Ammophila betekent letterlijk het zand beminnend. Het helmgras of Ammophila arenaria heeft dan ook zijn naam niet gestolen… moet er nog zand zijn?

Peter

Geef een reactie