Boompje opzetten

Niets is zo met de aarde vervlochten als een boom. Hoewel ze meestal maar enkele tientallen meter boven de vlakte uitsteken, laat hun aanblik op ons netvlies een vertrouwd patroon weerklinken : dat van de zich steeds weer vertakkende levensaders zonder dewelke wij op deze planeet niet zouden kunnen vertoeven. Bomen zijn een wezenlijk onderdeel van ons landschap, en zorgen voor beschutting en zuurstof.

Ginkgo biloba park Veurne

Ginkgo biloba of japanse notenboom in het park van Veurne. Een levend fossiel met goudgele herfstkleur.

Het zijn airco’s en drainagepompen. Op oude prenten en schilderijen merk je hoe nadrukkelijk bomen in ons landschap aanwezig zijn. De talloze vreemde bezetters die onze contreien kenden, en de ermee gepaard gaande oorlogen hebben er onvermijdelijk voor gezorgd dat talrijke bomen verdwenen , niet alleen uit ons landschap, maar ook uit ons collectief geheugen.

Juglans nigra park Veurne

Naast de Ginkgo staat een mooie zwarte walnoot of Juglans nigra in het vernieuwde park van Veurne

Het volstaat om eventjes het kanaal over te steken om in Engeland, al was het maar in Kent, of East- of West-Sussex, om een gevoel te krijgen wat bomen, hagen en heggen in een landschap betekenen.  Het is dan ook eigenaardig hoe stiefmoederlijk bomen in onze regio behandeld worden. 

20161010_091558

De bereneik of Quercus ilicifolia , een laagblijvende eik met prachtige herfstkleur

Op de boerenbuiten staan ze maar in de weg : ze hinderen de moderne landbouwpraktijk en komen hoogstens in aanmerking voor wat schaamgroen rond loodsen of silo’s. Niettegenstaande reeds jarenlang haagplantacties op getouw worden gezet om aan dit euvel te verhelpen, zijn het toch steeds weer de niet-agrariërs die inspanningen doen om het platteland te begroenen. Wij stellen vast dat het vooral stedelingen zijn die gebruik maken van de nochtans zwaar gesubsidieerde plantpakketten waarvoor je hier en daar bij de gemeente terecht kan.

Toch wordt ook bij het aanleggen van een tuin vaak geaarzeld als het op het planten van een boom aankomt : zal hij niet te groot worden, en teveel schaduw geven, of zullen zijn wortels geen schade berokkenen aan het terras of het pad ? Veel gestelde vragen waarop een deskundig groenvoorziener u met raad en daad kan bijstaan. Wees niet bang van bomen, we hebben ze broodnodig!

Geef een reactie